X 

eveslogit - viz jeveslogit

www.mineral.cz - databáze minerálů


jeveslogit
eveslogit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Eveslogite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Eveslogit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/FX.00-00
chemické složeníIMA:
(Ca,K,Na,Sr,Ba)48(Ti,Nb,Fe,Mn)12(OH)12Si48O144(OH,F,Cl)14
Fleischer:
(Ca,K,Na,Sr,Ba)48[(Ti,Nb,Fe,Mn)12(OH)12Si48O144](F,OH,Cl)14

eveslogit

chemické složení *(Ca,K,Na,Sr,Ba)48[(Ti,Nb,Fe,Mn)12(OH)12Si48O144](F
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
eveslogit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


jeveslogitLOKALITY


jeveslogitLITERATURA