X 

albrechtschraufit

www.mineral.cz - databáze minerálů


albrechtschraufit
albrechtschraufit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Albrechtschraufite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Albrechtschraufit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/F.04-40
chemické složeníIMA:
Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2·17H2O
Fleischer:
Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2·17H2O

albrechtschraufit

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
albrechtschraufit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


albrechtschraufitLOKALITY


albrechtschraufitLITERATURA