X 

tweddillit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tweddillit
tweddillit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Manganipiemontite-(Sr) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tweddillit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.23-45
chemické složeníIMA:
CaSrMn3+2Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Fleischer:
CaSr(Mn3+,Fe3+)2Al[Si3O12](OH)

tweddillit

chemické složení *CaSr(Mn+3,Fe+3)2Al[Si3O12](OH)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
tweddillit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tweddillitLOKALITY


tweddillitLITERATURA