X 

tedhadleyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tedhadleyit
tedhadleyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tedhadleyite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tedhadleyit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/D.06-13
chemické složeníIMA:
Hg2+Hg1+10O4I2(Cl,Br)2
Fleischer:
Hg2+Hg1+10O4I2(Cl,Br)2

tedhadleyit

chemické složení *Hg+2Hg10+1O4I2(Cl,Br)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
tedhadleyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tedhadleyitLOKALITY


tedhadleyitLITERATURA