X 

karupmollerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


karupmollerit
karupmollerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Karupmollerite-(Ca) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.07-90
chemické složenívzorec nenalezen

karupmollerit

chemické složení *(Na,Ca,K)2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4.7H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
karupmollerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


karupmolleritLOKALITY


karupmolleritLITERATURA