X 

magnesiostaurolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


magnesiostaurolit
magnesiostaurolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Magnesiostaurolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Magnesiostaurolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.03-03
chemické složeníIMA:
Mg(Mg,Li)3(Al,Mg)18Si8O44(OH)4
Fleischer:
[box]4Mg4Al16(Al2[box]2)Si8O40[(OH)2O6]

magnesiostaurolit

chemické složení *...4Mg4Al16(Al2...2)Si8O40[O6(OH)2]
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
magnesiostaurolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


magnesiostaurolitLOKALITY


magnesiostaurolitLITERATURA