X 

zinkostaurolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


zinkostaurolit
zinkostaurolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

zinkostaurolit

chemické složení *...4Zn4Al16(Al2...2)Si8O40[O6(OH)2]
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
zinkostaurolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

zinkostaurolitLOKALITY


zinkostaurolitLITERATURA