X 

manganlotharmeyerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


manganlotharmeyerit
manganlotharmeyerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Manganlotharmeyerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Manganlotharmeyerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
CaMn3+2(AsO4)2(OH)2
Fleischer:
Ca(Mn3+,[box],Mg)2{AsO4[AsO2(OH)2]}(OH,H2O)2

manganlotharmeyerit

chemické složení *Ca(Mn+3,...,Mg)2{AsO4,[AsO2(OH)2]}2(OH,H2O)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
manganlotharmeyerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


manganlotharmeyeritLOKALITY


manganlotharmeyeritLITERATURA