X 

goldquarryit

www.mineral.cz - databáze minerálů


goldquarryit
goldquarryit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Goldquarryite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Goldquarryit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
CuCd2Al3(PO4)4F3·10H2O
Fleischer:
(Cu,[box])(Cd,Ca)2Al3(PO4)4F2(H2O)10[(H2O),F]2

goldquarryit

chemické složení *CuCd2Al3(PO4)4F2(H2O)10(H2O)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
goldquarryit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


goldquarryitLOKALITY


goldquarryitLITERATURA