X 

tillmannsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tillmannsit
tillmannsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tillmannsite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tillmannsit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/A.11-05
chemické složeníIMA:
HgAg3VO4
Fleischer:
(Ag3Hg)(V,As)O4

tillmannsit

chemické složení *(Ag3Hg)(V,As)O4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
tillmannsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tillmannsitLOKALITY


tillmannsitLITERATURA