X 

woodallit

www.mineral.cz - databáze minerálů


woodallit
woodallit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Woodallite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Woodallit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/F.05-15
chemické složeníIMA:
Mg6Cr2(OH)16Cl2·4H2O
Fleischer:
Mg6Cr3+2(OH)16Cl2·4H2O

woodallit

chemické složení *Mg6Cr2(OH)16Cl2.4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
woodallit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


woodallitLOKALITY


woodallitLITERATURA