X 

micheelsenit

www.mineral.cz - databáze minerálů


micheelsenit
micheelsenit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

micheelsenit

chemické složení *(Ca,Y)3Al(PO3OH,CO3)(CO3)(OH)6.12(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
micheelsenit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

micheelsenitLOKALITY


micheelsenitLITERATURA