X 

kampfit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kampfit
kampfit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kampfite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kampfit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.38-65
chemické složeníIMA:
Ba12(Si11Al5)O31(CO3)8Cl5
Fleischer:
Ba6[(Si,Al)O2]8(CO3)2Cl2(Cl,H2O)2

kampfit

chemické složení *Ba6[(Si,Al)O2]8(CO3)2Cl2(Cl,H2O)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kampfit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kampfitLOKALITY


kampfitLITERATURA