X 

fluormagnesiohastingsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fluormagnesiohastingsit
fluormagnesiohastingsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fluormagnesiohastingsit

chemické složení *(Na,K,Sr,Ba)(Ca,Sr)2(Mg,Fe+2,Fe+3,Al,Ti,Mn)5(Si,Al
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
fluormagnesiohastingsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

fluormagnesiohastingsitLOKALITY


fluormagnesiohastingsitLITERATURA