X 

cronusit - viz kronusit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kronusit
cronusit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Cronusite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Cronusit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/F.08-30
chemické složeníIMA:
Ca0.2CrS2·2H2O
Fleischer:
Ca0.2(H2O)2CrS2

cronusit

chemické složení *Ca0,2(H2O)2CrS2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
cronusit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kronusitLOKALITY


kronusitLITERATURA