X 

feronordit-(La)

www.mineral.cz - databáze minerálů


feronordit-(La)
feronordit-(La) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

feronordit-(la)

chemické složení *Na3Sr(La,Ce)FeSi6O17
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
feronordit-(La)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

feronordit-(La)LOKALITY


feronordit-(La)LITERATURA