X 

gmelinit-(K)

www.mineral.cz - databáze minerálů


gmelinit-(K)
gmelinit-(K) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

gmelinit-(k)

chemické složení *(K,Na,Ca)6[Al7Si17O48].22(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
gmelinit-(K)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

gmelinit-(K)LOKALITY


gmelinit-(K)LITERATURA