X 

thomsonit-(Sr)

www.mineral.cz - databáze minerálů


thomsonit-(Sr)
thomsonit-(Sr) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

thomsonit-(sr)

chemické složení *(Sr,Ca)2Na[Al5Si5O20].6-7(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
thomsonit-(Sr)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

thomsonit-(Sr)LOKALITY


thomsonit-(Sr)LITERATURA