X 

decrespignyit-(Y)

www.mineral.cz - databáze minerálů


decrespignyit-(Y)
decrespignyit-(Y) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

decrespignyit-(y)

chemické složení *(Y,TR)4Cu(CO3)4Cl(OH)5.2(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
decrespignyit-(Y)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

decrespignyit-(Y)LOKALITY


decrespignyit-(Y)LITERATURA