X 

dickthomssenit

www.mineral.cz - databáze minerálů


dickthomssenit
dickthomssenit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Dickthomssenite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Dickthomssenit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/G.07-45
chemické složeníIMA:
MgV2O6·7H2O
Fleischer:
Mg(V2O6)·7H2O

dickthomssenit

chemické složení *Mg(V2O6).7(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
dickthomssenit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


dickthomssenitLOKALITY


dickthomssenitLITERATURA