X 

lemmlejnit-(Ba)

www.mineral.cz - databáze minerálů


lemmlejnit-(Ba)
lemmlejnit-(Ba) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

lemmlejnit-(ba)

chemické složení *Na2K2Ba1+xTi4(Si4O12)2(O,OH)4.5(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
lemmlejnit-(Ba)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

lemmlejnit-(Ba)LOKALITY


lemmlejnit-(Ba)LITERATURA