X 

dashkovait - viz daškovait

www.mineral.cz - databáze minerálů


daškovait
dashkovait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Dashkovaite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Dashkovait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IX/A.02-03
chemické složeníIMA:
Mg(HCOO)2·2H2O
Fleischer:
Mg(HCO3)2·2H2O

dashkovait

chemické složení *Mg(HCO3)2.2(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
dashkovait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


daškovaitLOKALITY


daškovaitLITERATURA