X 

fluorannit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fluorannit
fluorannit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Fluorannite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Fluorannit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.11-105
chemické složeníIMA:
KFe2+3(Si3Al)O10F2
Fleischer:
KFe2+3AlSi3O10F2

fluorannit

chemické složení *KFe3+2AlSi3O10F2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
fluorannit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fluorannitLOKALITY


fluorannitLITERATURA