X 

fluormagnesioarfvedsonit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fluormagnesioarfvedsonit
fluormagnesioarfvedsonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fluormagnesioarfvedsonit

chemické složení *NaNa2(Mg,Fe+2)4Fe+3[Si8O22](F,OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
fluormagnesioarfvedsonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

fluormagnesioarfvedsonitLOKALITY


fluormagnesioarfvedsonitLITERATURA