X 

zugshunstit-(Ce)

www.mineral.cz - databáze minerálů


zugshunstit-(Ce)
zugshunstit-(Ce) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Zugshunstite-(Ce) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Zugshunstit-(Ce) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IX/A.01-130
chemické složeníIMA:
CeAl(SO4)2(C2O4)·12H2O
Fleischer:
(Ce,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4)·12H2O

zugshunstit-(ce)

chemické složení *[(Ce,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4).12(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
zugshunstit-(Ce)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


zugshunstit-(Ce)LOKALITY


zugshunstit-(Ce)LITERATURA