X 

schiavinatoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


schiavinatoit
schiavinatoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Schiavinatoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Schiavinatoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/X.00-00
chemické složeníIMA:
NbBO4
Fleischer:
(Nb,Ta)BO4

schiavinatoit

chemické složení *(Nb,Ta)BO4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
schiavinatoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


schiavinatoitLOKALITY


schiavinatoitLITERATURA