X 

arakiit

www.mineral.cz - databáze minerálů


arakiit
arakiit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

arakiit

chemické složení *(Zn,Mn+2)(Mn+2,Mg)12(Fe,Al)2(As+3O3)(As+5O4)2(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
arakiit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

arakiitLOKALITY


arakiitLITERATURA