X 

remondit-(La)

www.mineral.cz - databáze minerálů


remondit-(La)
remondit-(La) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

remondit-(la)

chemické složení *Na3(La,Ce,Ca)3(CO3)5
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
remondit-(La)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

remondit-(La)LOKALITY


remondit-(La)LITERATURA