X 

johntomait

www.mineral.cz - databáze minerálů


johntomait
johntomait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Johntomaite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Johntomait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
BaFe2+2Fe3+2(PO4)3(OH)3
Fleischer:
BaFe2+2Fe3+2(PO4)3(OH)3

johntomait

chemické složení *BaFe2+2Fe2+3(PO4)3(OH)3
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
johntomait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


johntomaitLOKALITY


johntomaitLITERATURA