X 

rollandit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rollandit
rollandit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rollandite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rollandit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
Cu3(AsO4)2·4H2O
Fleischer:
Cu3(AsO4)2·4H2O

rollandit

chemické složení *Cu3(AsO4)2.4(H2O)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
rollandit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


rollanditLOKALITY


rollanditLITERATURA