X 

urusovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


urusovit
urusovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Urusovite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Urusovit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
CuAlO(AsO4)
Fleischer:
Cu[AlAsO5]

urusovit

chemické složení *Cu[AlAsO5]
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
urusovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


urusovitLOKALITY


urusovitLITERATURA