X 

zinkowoodwardit

www.mineral.cz - databáze minerálů


zinkowoodwardit
zinkowoodwardit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

zinkowoodwardit

chemické složení *[Zn1-xAlx(OH)2][(SO4)0,5x(H2O)n] pro x 0,32 - 0,50
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
zinkowoodwardit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

zinkowoodwarditLOKALITY


zinkowoodwarditLITERATURA