X 

zinkgartrellit

www.mineral.cz - databáze minerálů


zinkgartrellit
zinkgartrellit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Zincgartrellite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Zinkgartrellit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
PbZn2(AsO4)2(H2O,OH)2
Fleischer:
Pb(Zn,Fe,Cu)2(AsO4)2(H2O,OH)2

zinkgartrellit

chemické složení *Pb(Zn,Cu,Fe)2(AsO4)2(H2O,OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
zinkgartrellit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


zinkgartrellitLOKALITY


zinkgartrellitLITERATURA