X 

deloneit-(Ce)

www.mineral.cz - databáze minerálů


deloneit-(Ce)
deloneit-(Ce) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Deloneite-(Ce) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.38-00
chemické složenívzorec nenalezen

deloneit-(ce)

chemické složení *NaCa2SrCe(PO4)3F
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce1996
deloneit-(Ce)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


deloneit-(Ce)LOKALITY


deloneit-(Ce)LITERATURA