X 

ilinskit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ilinskit
ilinskit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ilinskite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Ilinskit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/X.00-00
chemické složeníIMA:
NaCu5O2(Se4+O3)2Cl3
Fleischer:
NaCu5O2(SeO3)2Cl3

ilinskit

chemické složení *NaCu5O2(SeO4)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
ilinskit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


ilinskitLOKALITY


ilinskitLITERATURA