X 

fluorkafit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fluorkafit
fluorkafit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fluorkafit

chemické složení *Ca(Sr,Na,Ca)(Ca,Sr,Ce)3(PO4)3F
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
fluorkafit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

fluorkafitLOKALITY


fluorkafitLITERATURA