X 

fluorthalenit-(Y)

www.mineral.cz - databáze minerálů


fluorthalenit-(Y)
fluorthalenit-(Y) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fluorthalenit-(y)

chemické složení *Y3Si3O10F
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
fluorthalenit-(Y)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

fluorthalenit-(Y)LOKALITY


fluorthalenit-(Y)LITERATURA