X 

rhodarsenid

www.mineral.cz - databáze minerálů


rhodarsenid
rhodarsenid FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rhodarsenide (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rhodarsenid (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/A.05-00
chemické složeníIMA:
Rh2As
Fleischer:
(Rh,Pd)2As

rhodarsenid

chemické složení *(Rh,Pd)2As
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
rhodarsenid

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


rhodarsenidLOKALITY


rhodarsenidLITERATURA