X 

protomanganoferoantofylit

www.mineral.cz - databáze minerálů


protomanganoferoantofylit
protomanganoferoantofylit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Protomangano-ferro-anthophyllite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/FX.00-00
chemické složeníIMA:
Mn2+2Fe2+5Si8O22(OH)2
Fleischer:
(Mn2+,Fe2+)2(Fe2+,Mg)5Si8O22(OH)2

protomanganoferoantofylit

chemické složení *(Fe,Mn,Mg,Ca)7(Si,Al)8O22(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
protomanganoferoantofylit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


protomanganoferoantofylitLOKALITY


protomanganoferoantofylitLITERATURA