X 

graeserit

www.mineral.cz - databáze minerálů


graeserit
graeserit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Graeserite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Graeserit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
Fe4Ti3AsO13(OH)
Fleischer:
Fe3+4Ti3As3+O13(OH)

graeserit

chemické složení *Fe4Ti3AsO13(OH)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
graeserit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


graeseritLOKALITY


graeseritLITERATURA