X 

kalifersit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kalifersit
kalifersit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kalifersite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kalifersit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/HX.00-00
chemické složeníIMA:
K5Fe3+7Si20O50(OH)6·12H2O
Fleischer:
(K,Na)5Fe3+7Si20O50(OH)6·12H2O

kalifersit

chemické složení *(K,Na)5Fe7+3Si20O50(OH)6.12H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kalifersit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kalifersitLOKALITY


kalifersitLITERATURA