X 

oenit

www.mineral.cz - databáze minerálů


oenit
oenit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Oenite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Oenit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/X.00-00
chemické složeníIMA:
CoSbAs
Fleischer:
CoSbAs

oenit

chemické složení *(Co,Ni,Fe)Sb(As,Sb,S)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
oenit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


oenitLOKALITY


oenitLITERATURA