X 

chadwickit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chadwickit
chadwickit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Chadwickite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Chadwickit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
(UO2)HAsO3
Fleischer:
H(UO2)(AsO3)

chadwickit

chemické složení *(UO2)H(AsO3)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
chadwickit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


chadwickitLOKALITY


chadwickitLITERATURA