X 

chloromenit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chloromenit
chloromenit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Chloromenite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Chloromenit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/X.00-00
chemické složeníIMA:
Cu9O2(Se4+O3)4Cl6
Fleischer:
Cu9O2(SeO3)4Cl6

chloromenit

chemické složení *Cu9O2(SeO3)4Cl6
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
chloromenit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


chloromenitLOKALITY


chloromenitLITERATURA