X 

grumiplucit

www.mineral.cz - databáze minerálů


grumiplucit
grumiplucit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Grumiplucite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/X.00-00
chemické složeníIMA:
HgBi2S4
Fleischer:
HgBi2S4

grumiplucit

chemické složení *HgBi2S4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
grumiplucit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


grumiplucitLOKALITY


grumiplucitLITERATURA