X 

hydrowoodwardit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hydrowoodwardit
hydrowoodwardit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hydrowoodwardite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hydrowoodwardit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/X.00-00
chemické složeníIMA:
(Cu,Al)9(SO4)2(OH)18·nH2O
Fleischer:
Cu1-xAlx(OH)2(SO4)x/2(H2O)n (x < 0.67, n> (~ 3x / 2))

hydrowoodwardit

chemické složení *[Cu1-xAlx(OH)2][(SO4)0,5x(H2O)n]
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
hydrowoodwardit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hydrowoodwarditLOKALITY


hydrowoodwarditLITERATURA