X 

thomasclarkit-(Y)

www.mineral.cz - databáze minerálů


thomasclarkit-(Y)
thomasclarkit-(Y) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Thomasclarkite-(Y) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Thomasclarkit-(Y) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/X.00-00
chemické složeníIMA:
NaY(HCO3)(OH)3·4H2O
Fleischer:
Na(Y,REE)(HCO3)(OH)3·4H2O

thomasclarkit-(y)

chemické složení *Na(Y,TR)(HCO3)(OH)3.4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
thomasclarkit-(Y)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


thomasclarkit-(Y)LOKALITY


thomasclarkit-(Y)LITERATURA