X 

coparsit - viz koparsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


koparsit
coparsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Coparsite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Coparsit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
Cu2+4O2AsO4Cl
Fleischer:
Cu4O2[(As,V)O4]Cl

coparsit

chemické složení *Cu4O2[(As,V)O4]Cl
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
coparsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


koparsitLOKALITY


koparsitLITERATURA