X 

haigerachit

www.mineral.cz - databáze minerálů


haigerachit
haigerachit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

haigerachit

chemické složení *KFe3(H2PO4)6(HPO4)2.4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
haigerachit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

haigerachitLOKALITY


haigerachitLITERATURA