X 

chomjakovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chomjakovit
chomjakovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chomjakovit

chemické složení *Na12Sr3Ca6Fe3Zr3W(Si25O73)(O,OH,H2O)3(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
chomjakovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

chomjakovitLOKALITY


chomjakovitLITERATURA